0985 84 93 65 - 0989 918315             Lô 17 TT3.2 Khu đô thị Ao Sào, Q, Hoàng Mai, TP Hà Nội

Việc làm

TUYỂN 6 NỮ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 6 NỮ

  ĐỊA ĐIỂM: NGHI LAN

  TUỔI: 18-33

  LƯƠNG THỰC LĨNH: 25-28 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 10/8/2020

   

 • TUYỂN 3 NAM SẢN XUẤT TÚI BÓNG

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 3 NAM

  ĐỊA ĐIỂM: CHƯƠNG HÓA

  TUỔI: 18-35

  LƯƠNG THỰC LĨNH: 23 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: T8/2020

 • TUYỂN 15 NỮ MAY ÁO LÓT

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 15 NỮ

  ĐỊA ĐIÊM: CHƯƠNG HÓA

  LƯƠNG THỰC LĨNH: 22 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN 8/8/2020

  XUẤT CẢNH: T9/2020

 • TUYỂN 5 NAM NỮ THỰC PHẨM ĐẦU NHẬT

 • Mô tả

  SÔ LƯỢNG: 5 NAM NỮ

  ĐỊA ĐIỂM: GIFU

  LƯƠNG CƠ BẢN: 18 MAN/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 20/08/2020

  XUẤT CẢNH: DỰ KIẾN T11/2020

 • TUYỂN 2 NAM LÁI MÁY XÂY DỰNG

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 2 NAM

  TUỔI: 22-29

  ĐỊA ĐIỂM: AICHI

  LƯƠNG CƠ BẢN: 36 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 16/7/2020

  XUẤT CẢNH: DỰ KIẾN T2/2021

 • TUYỂN 10 NAM SẢN XUẤT BÊ TÔNG

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 10 NAM

  TUỔI:18-36

  ĐỊA ĐIỂM: GIFU

  LƯƠNG CB: 32 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 10/8/2020

  XUẤT CẢNH: T2/2021

 • TUYỂN 4 NAM SƠN CƠ KHÍ

 • Mô tả

  ĐỊA ĐIỂM: AICHI

  SỐ LƯỢNG: 4 NAM

  TUỔI: 18-26

  LƯƠNG CƠ BẢN: 36 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 15/6/2020

   

 • TUYỂN 3 NỮ MAY GHẾ Ô TÔ

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 3 NỮ

  TUỔI: 20-32

  ĐỊA ĐIỂM: AICHI

  LƯƠNG CƠ BẢN: 35 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 15/6/2020

 • TUYỂN 4 NỮ ĐÓNG GÓI

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 4 NỮ

  TUỔI: 18-26

  ĐỊA ĐIỂM: AICHI

  LƯƠNG CƠ BẢN: 35 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY THI: 15/06/2020

 • TUYỂN 2 NỮ GIẶT LÀ TẠI AICHI

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG:2 NỮ

  TUỔI: 20-29

  LƯƠNG CB: 160000 YÊN/THANG~ 34 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN:28/5/2020

  XUẤT CẢNH: T11/2020

 • TUYỂN 25 NỮ CHẾ BIẾN ĐỒ ĂN SẴN

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 25 NỮ

  ĐỘ TUỔI: 18-30

  ĐỊA ĐIỂM: KUMAMOTO

  LƯƠNG THỰC LĨNH: 14 MAN/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 25/5/2020

  XUẤT CẢNH: T1/2020

 • TUYỂN 4 NAM MẠ

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 4 NAM

  ĐỊA ĐIỂM: EHIME

  ĐỘ TUỔI: 20-30

  LƯƠNG CƠ BẢN: 29 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 16/5/2020

  XUẤT CẢNH: T11/2020

 • TUYỂN 6 NAM CHỐNG THẤM, LỢP NGÓI

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 6 NAM

  ĐỊA ĐIỂM: KANAGAWA

  ĐỘ TUỔI: 18-30

  LƯƠNG CƠ BẢN: 17 MAN/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: 13/5/2020

 • TUYỂN 2 NAM SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 2 NAM

  TUỔI: 22-33

  ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY LIÊN HÀO, TP ĐÀI NAM

  NGÀY TUYỂN: T5/2020

  XUẤT CẢNH: T6/2020

 • TUYỂN 2 NAM THAO TÁC MÁY ĐỘT DẬP

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 2 NAM

  ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY TÙNG HƯƠNG, TP ĐÀI NAM

  TUỔI: 25-35

  LƯƠNG THỰC LĨNH: 20-22 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: T5/2020

  XUẤT CẢNH: T6/2020

 • TUYỂN 2 NAM LÀM CƠ KHÍ

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 2 NAM

  TUỔI: 20-36

  ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY NGHỊ CƯƠNG, TP ĐÀI NAM

  LƯƠNG THỰC LĨNH: 20-24

  NGÀY TUYỂN: T5/2020

  XUẤT CẢNH: T6/2020

 • TUYỂN 1 NAM SẢN XUẤT TÚI NI LÔNG

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 1 NAM

  ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY LAM THIÊN, TP ĐÀI NAM

  TUỔI: 25-35

  NGÀY TUYỂN: T5/2020

  XUẤT CẢNH: T6/2020

 • TUYỂN 3 NAM THAO TÁC MÁY CƠ KHÍ

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 3 NAM

  ĐỊA ĐIỂM; NHÀ MÁY TOÀN HỒNG, TP ĐÀI TRUNG

  LƯƠNG THỰC LĨNH: 18-22 TRIỆU/THÁNG

  NGÀY TUYỂN: T5/2020

  XUẤT CẢNH: T6/2020

 • TUYỂN 2 NAM THAO TÁC MÁY SẢN XUẤT NHỰA

 • Mô tả

  SỐ LƯỢNG: 2 NAM

  ĐỊA ĐIỂM: NHÀ MÁY THƯƠNG DIỆU, TP ĐÀI TRUNG

  LƯƠNG 20-22 TRIỆU (CHƯA LÀM THÊM)

  NGÀY TUYỂN: THÁNG 5/2020

  XUẤT CẢNH: T6/2020

 • TUYỂN 3 NAM THAO TÁC MÁY CNC

 • Mô tả

  Số lượng: 3 nam

  Địa điểm: Nhà máy Quần Đạt, TP Đài Trung

  Lương thực lĩnh: 20-22 triệu (chưa làm thêm)

  Ngày tuyển: T5/2020

 • Liên hệ

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THỦ ĐÔ

  Địa chỉ : Xóm 6, Đông Dư Hạ, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
  Hotline : 0985 84 93 65 - 0989 91 83 15
  Email : truonghunghumancapico.human@gmail.com

  Bản đồ

  Facebook